Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 6068746
 • Trong tháng: 76885
 • Hôm nay: 251
 • Đang Online: 108

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT VINH DANH TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Ngày đăng: 07/03/2016 - Lượt xem: 1105
QĐ số 853/QĐ - HKT ban hành vào ngày 01 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT VINH DANH TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN

HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

 

 
   

CHỦ TỊCH HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

 

- Căn cứ quyết định số 12/TTg, ngày 10/01/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội Kế toán Việt Nam (nay là Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam);

- Căn cứ quyết định 51/2010/QĐ-TTG, ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp

- Căn cứ Điều lệ Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt theo Quyết định số 1318/QĐ-BNV, ngày 21/9/2009;

- Căn cứ Quyết định số 43/QĐ/HKT, ngày 22/03/2013 của Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam Ban hành Quy chế hoạt động của Chi hội Kế toán Hành nghề Việt Nam;

- Căn cứ công văn số 10879/BTC- CĐKT ngày 10/08/2015 của Bộ Tài chính và công văn số 695/LHHVN-TCCB ngày 24/09/2015 của Liên hiệp các Hội KH&KTVN cho ý kiến về dự thảo quy chế xét vinh danh tổ chức và cá nhân hành nghề dịch vụ kế toán;

- Theo đề nghị của Ông Tổng thư  ký Chi hội Kế toán Hành nghề Việt Nam và Chánh Văn phòng Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này “QUY CHẾ XÉT VINH DANH TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN”

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, các Ông bà Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng thư ký, các hội viên tổ chức và cá nhân hành nghề dịch vụ kế toán chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

 - Như điều 2;

 - Bộ Tài chính

 - Liên hiệp Hội KH&KTVN

 -  Chủ tịch, Tổng thư ký VAA ;

 - Chủ tịch, Tổng thư ký VICA;
 - Lưu: VP, QLHN, VICA.

TM BCH TW HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM
                                         CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
                             PGS-TS Đặng Văn Thanh

 

QĐ Quy chế Vinh Danh

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình