Bản tin văn bản pháp luật

Văn bản Thuế mới

Văn bản Thuế mới

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

THƯ MỜI THAM GIA KHÓA TỔNG ÔN KỲ THI LẤY CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN VIÊN NĂM 2020 (KỲ THI ĐÃ BỊ HOÃN DO DỊCH COVID-19)

THƯ MỜI THAM GIA KHÓA TỔNG ÔN KỲ THI LẤY CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN VIÊN NĂM 2020 (KỲ THI ĐÃ BỊ HOÃN DO DỊCH COVID-19)

Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) một tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp của những kế toán viên hành nghề trực thuộc Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA). Là đơn vị có kinh nghiệm, uy tín và trách nhiệm với học viên tham gia ôn thi hàng năm từ khâu ôn tập, thu hồ sơ dự thi, giải đáp, tư...

Quyết định số 384/QĐ – BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Quyết định số 384/QĐ – BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Ngày 23/3/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 384/QĐ – BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Quyết định 345/QĐ-BTC – PHÊ DUYỆT Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam

Quyết định 345/QĐ-BTC – PHÊ DUYỆT Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam

Ngày 16/3/2020, Bộ Tài chính đã phê duyệt Đề án "Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt nam" nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tài chính, kế toán; tạo dựng công cụ quản lý hiệu lực, hiệu quả cho công tác quản trị, điều hành tại doanh nghiệp cũng như việc quản lý, giám sát của cơ quan ch...