Cập nhật kiến thức

THƯ MỜI THAM DỰ LỚP CNKT ONLINE NGÀY 16/04/2022: "CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT ÁP DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP NĂM 2022"

THƯ MỜI THAM DỰ LỚP CNKT ONLINE NGÀY 16/04/2022: "CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT ÁP DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP NĂM 2022"

Để kịp thời cung cấp các chính sách mới đến các kế toán viên hành nghề, kế toán các DN trong cả nước, ngày 16/04/2022, Chi hội tổ chức LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC về “Chính sách BHXH, BHYT áp dụng cho các DN năm 2022” theo hình thức trực tuyến (Online), với thông tin chi tiết như sau:  

THƯ MỜI THAM DỰ LỚP CNKT NGÀY 26/02/2022- ONLINE - HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ THEO THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC

THƯ MỜI THAM DỰ LỚP CNKT NGÀY 26/02/2022- ONLINE - HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ THEO THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC

Để hỗ trợ các kế toán viên kê khai thuế phù hợp với quy định, yêu cầu của cơ quan thuế và giải đáp các thắc mắc về Thuế, Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) tổ chức lớp cập nhật kiến thức vào ngày 26/02/2022 theo hình thức trực tuyến (Online) với thông tin chi tiết như sau: