Cập nhật kiến thức

Thư mời lớp CNKT đợt 9 - Online ngày 26.06: KỸ NĂNG RÀ SOÁT HỒ SƠ KHAI THUẾ

Thư mời lớp CNKT đợt 9 - Online ngày 26.06: KỸ NĂNG RÀ SOÁT HỒ SƠ KHAI THUẾ

Với mục tiêu: “TRANG BỊ KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI LÀM NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN TẠI VIỆT NAM VÀ CUNG CẤP CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG CHO DOANH NGHIỆP” Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, với tinh thần đảm bảo cho các kế toán viên có đủ giờ đăng ký hành nghề mà vẫn giữ sức khỏe và an toàn đối với dịch bệnh, Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam tổ chức LỚP CẬP NHẬT ONLI

Thư mời lớp CNKT đợt 9 - Online ngày 26.06: KỸ NĂNG RÀ SOÁT HỒ SƠ KHAI THUẾ

Thư mời lớp CNKT đợt 9 - Online ngày 26.06: KỸ NĂNG RÀ SOÁT HỒ SƠ KHAI THUẾ

Với mục tiêu: “TRANG BỊ KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI LÀM NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN TẠI VIỆT NAM VÀ CUNG CẤP CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG CHO DOANH NGHIỆP” Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, với tinh thần đảm bảo cho các kế toán viên có đủ giờ đăng ký hành nghề mà vẫn ...

Bản tin cập nhật kiến thức đợt 8 - online ngày 29/05/2021

Bản tin cập nhật kiến thức đợt 8 - online ngày 29/05/2021

Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam là một tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp về Dịch vụ kế toán được Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam thành lập năm 2012 - Là một (1) trong ba (3) tổ chức nghề nghiệp được Bộ Tài chính cho phép tổ chức cập nhật tập trung tính giờ cho kế toán viên và kiểm toán viên ...

THƯ MỜI THAM DỰ LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC ONLINE CHO KẾ TOÁN VIÊN NƯỚC NGOÀI NGÀY 11 VÀ 12/06/2021

THƯ MỜI THAM DỰ LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC ONLINE CHO KẾ TOÁN VIÊN NƯỚC NGOÀI NGÀY 11 VÀ 12/06/2021

Nhằm tạo điều kiện cho các Kế toán viên nước ngoài và công ty dịch vụ kế toán duy trì đăng ký kinh doanh DVKT năm 2021. Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn ra phức tạp, với tinh thần đảm bảo sức khỏe và an toàn cho Quý học viên. Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam thông báo và kính mời cá...

THƯ MỜI “Nghị định 132/2020/ NĐ – CP và Hướng dẫn thực hành lập: Hồ sơ xác định giá chuyển nhượng và kê khai giao dịch liên kết” TẠI HÀ NỘI

THƯ MỜI “Nghị định 132/2020/ NĐ – CP và Hướng dẫn thực hành lập: Hồ sơ xác định giá chuyển nhượng và kê khai giao dịch liên kết” TẠI HÀ NỘI

Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) tổ chức khóa đào tạo tại Hà Nội về: “Nghị định 132/2020/ NĐ – CP và Hướng dẫn thực hành lập: Hồ sơ xác định giá chuyển nhượng và kê khai giao dịch liên kết”, với thông tin chi tiết như sau:

Thư mời CNKT đợt 7/2021 ""Một số nội dung mới về Luật Lao Động, BHXH và Hướng dẫn lập hồ sơ xác định giá, kê khai giao dịch liên kết và Chi phí lãi vay trong doanh nghiệp có giao dịch liên kết" ngày 23 và 24/04/2021 tại VICA.HCM

Thư mời CNKT đợt 7/2021 ""Một số nội dung mới về Luật Lao Động, BHXH và Hướng dẫn lập hồ sơ xác định giá, kê khai giao dịch liên kết và Chi phí lãi vay trong doanh nghiệp có giao dịch liên kết" ngày 23 và 24/04/2021 tại VICA.HCM

Với mục tiêu: “TRANG BỊ KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI LÀM NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN TẠI VIỆT NAM VÀ CUNG CẤP CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG CHO DOANH NGHIỆP”, Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam tổ chức khóa đào tạo “MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI VỀ LUẬT LAO ĐỘNG; LẬP KẾ HOẠCH VỀ THUẾ VÀ BHXH; HƯỚNG DẪN ...