Đào tạo

Thư mời lớp CNKT đợt 9 - Online ngày 26.06: KỸ NĂNG RÀ SOÁT HỒ SƠ KHAI THUẾ

Thư mời lớp CNKT đợt 9 - Online ngày 26.06: KỸ NĂNG RÀ SOÁT HỒ SƠ KHAI THUẾ

Với mục tiêu: “TRANG BỊ KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI LÀM NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN TẠI VIỆT NAM VÀ CUNG CẤP CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG CHO DOANH NGHIỆP” Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, với tinh thần đảm bảo cho các kế toán viên có đủ giờ đăng ký hành nghề mà vẫn giữ sức khỏe và an toàn đối với dịch bệnh, Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam tổ chức LỚP CẬP NHẬT ONLI

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ÔN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN KỲ THI 2021 TẠI TP.HCM

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ÔN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN KỲ THI 2021 TẠI TP.HCM

Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) một tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp của những kế toán viên hành nghề trực thuộc Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA). Là đơn vị có kinh nghiệm, uy tín và trách nhiệm với học viên tham gia ôn thi hàng năm từ khâu ôn tập, thu hồ sơ dự thi, xem điểm, nh...