Bộ Tài Chính thông báo nhận hồ sơ đăng ký công nhận là kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN

Bộ Tài Chính thông báo nhận hồ sơ đăng ký công nhận là kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN

Để đáp ứng mục tiêu tăng cường hội nhập với khu vực ASEAN về lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam (có chứng chỉ ASEAN CPA) được sang làm việc tại các nước trong khu vực ASEAN với tư cách là kế toán viên chuyên nghiệp nước ngoài có đăng ký (RFPA), Bộ Tài chính ban hành Thông báo số 786/TB-BTC ngày 05/11/2021 tới các ứng viên đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn nếu có nguyện vọng trở thành ASEAN CPA có thể gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký với Ủy ban điều phối kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN (ACPACC) (thông qua Ủy ban giám sát của Việt Nam thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kế toán, kiểm toán trong ASEAN).

Hồ sơ đăng ký công nhận là ASEAN CPA gồm (Điều 10 của Quy chế):

  • Đơn đăng ký công nhận là kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN;
  • Bản sao chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam hoặc bản sao chứng chỉ kế toán viên Việt Nam;
  • Giấy xác nhận thời gian công tác thực tế về kế toán, kiểm toán, tài chính;
  • Tài liệu chứng minh giờ cập nhật kiến thức;
  • 2 ảnh màu cỡ 3x4cm được chụp trên nền trắng trong thời hạn không quá sáu (06) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký công nhận là ASEAN CPA

Chi tiết Thông báo và Quy chế Đánh giá đối với kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN, vui lòng xem file đính kèm

1529_QD-BTC_Quy che danh gia tieu chuan Asean
 

TB asean
TB asean 2