Lễ Kết nạp hội viên mới năm 2018 của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA)

Lễ Kết nạp hội viên mới năm 2018 của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA)

Như chúng ta đã biết, theo chân các nhà đầu tư nước ngoài, ACCA đã có mặt tại Việt Nam từ những năm 2000, và từ đó đã tạo cơ hội cho các người kế toán trẻ Việt Nam có cơ hội thuận tiện để thi lấy chứng chỉ kế toán chuyên nghiệp của một hội nghề nghiệp quốc tế như ACCA.  Chứng nhận hội viên ACCA là một chứng chỉ nghề nghiệp có giá trị công nhận trình độ hành nghề của kế toán, kiểm toán và có thể coi như là tấm hộ chiếu quốc tế về chuyên môn trong lĩnh vực tài chính – kế toán. Đây cũng là điều kiện quan trọng để người kế toán chứng minh về khả năng nghề nghiệp và chuyên môn của bản thân mình. Ưu thế nổi bật của chứng chỉ ACCA là được công nhận rộng rãi ở nhiều quốc gia, một thuận lợi cho hội viên ACCA có thể làm việc ở bất kỳ nước nào trên thế giới trong lĩnh vực kế toán – tài chính và cũng từ đó giúp họ đạt được đỉnh vinh quang của nghề nghiệp.

Ông Leo Lee, Chủ tịch ACCA Tòan cầu, đã phát biểu: “Đây là một sự kiện quan trọng đánh dấu sự gia tăng số luợng các chuyên gia tài chính có trình độ chuyên môn quốc tế tại Việt Nam.  Với những đặc thù của chương trình được thiết kế với mục tiêu mở ra cơ hội cho những kế toán viên công chứng tại các quốc gia đang phát triển và phù hợp với điều kiện kinh tế - chính trị - xã hội và hệ thống giáo dục Việt Nam,  tôi tin tuởng rằng các hội viên ACCA sẽ là các chuyên gia tài chính tòan diện mang lại giá trị cho doanh nghiệp cũng như góp phần cho sự phát triển của ngành tài chính kế toán hiện đang đóng vai trò thiết yếu của nền kinh tế.”

Nhân dịp này, ACCA cũng trao tặng Chứng nhận Tổ chức/Doanh nghiệp Đối tác của ACCA cho DKSH, Menarini, và Công ty Tôm Việt Úc, nâng tổng số Doanh nghiệp Đối tác của ACCA tại Việt Nam là 46 doanh nghiệp. Nhân viên của Tổ chức/Doanh nghiệp Đối tác của ACCA khi đăng ký học ACCA sẽ nhận được sự hỗ trợ tối đa từ phía doanh nghiệp cũng như những ưu đãi từ ACCA để hoàn tất thành công các kỳ thi của ACCA - giúp họ có những năng lực cần thiết của một chuyên gia kế toán và tài chính trong môi trường kinh doanh ngày nay.