Thư mời lớp CNKT Online ngày 08/01/2022: "Hướng dẫn Quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN năm 2021"

Thư mời lớp CNKT Online ngày 08/01/2022: "Hướng dẫn Quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN năm 2021"

Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) là tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp về kế toán được Bộ Tài chính giao nhiệm vụ và cho phép tổ chức các khóa cập nhật kiến thức về chính sách, về nghiệp vụ và giải đáp vướng mắc về chính sách Tài chính, chính sách Thuế, Kế toán, Kiểm toán…..cho các kế toán viên đăng ký hành nghề và kế toán các doanh nghiệp, các đơn vị.

Theo kế hoạch, ngày 08/01/2022, Chi hội tổ chức LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC đợt 5/2022 theo hình thức trực tuyến (online) trong phạm vi cả nước, với thông tin chi tiết như sau:  

Thư mời lop CNKT dot 5 - Online trang 1
Thư mời lop CNKT dot 5- Online trang 2

Để chuẩn bị các điều kiện phục vụ học viên được tốt. Đề nghị học viên đăng ký tham dự lớp theo PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ 08.01.22 và đóng phí tham dự, gửi câu hỏi cho ban tổ chức kèm sanh sách đăng ký học để bố trí giờ học và giải đáp vướng mắc cho học viên một cách hợp lý, hiệu quả trước ngày 05/01/2022 (Ban tổ chức chỉ gửi Link tham dự, ID và Pass cho các học viên đăng ký và đã đóng phí đầy đủ).

Đối với các kế toán viên hành nghề, đây là chương trình cập nhật kiến thức của năm 2022 (Đợt 04). Số giờ cập nhật kiến thức được tính:  8 giờ/1ngày (Chuyên đề Thuế)

Chi tiết liên hệ:   Văn phòng Hồ Chí Minh (VICA.HCM)

                             Tòa nhà Vina Giày, Tầng 10, số 180-182 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM

                             Nguyễn Thị Kim Anh       Điện thoại: 035 5 333 720 – 028. 39 310 708

                                                                       Email: vpvica.hcm@gmail.com

                             Văn phòng Hà Nội (VICA.HN)

                             192 Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

                             Nguyễn Thị Minh Tâm       Điện thoại: 097 5700 716 – 024. 38 686721

                                                                         Email: quanlyhanhnghe@gmail.com