THƯ MỜI THAM DỰ LỚP CNKT ĐỢT 02/2023 – ONLINE: SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN VÀ CHÍNH SÁCH THUẾ

THƯ MỜI THAM DỰ LỚP CNKT ĐỢT 02/2023 – ONLINE: SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN VÀ CHÍNH SÁCH THUẾ

Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) là tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp về kế toán được Bộ Tài chính chấp thuận tổ chức cập nhật kiến thức cho kế toán viên và kiểm toán viên đăng ký hành nghề.

Theo kế hoạch định kỳ, ngày 19/11/2022, VICA tổ chức lớp cập nhật kiến thức đợt 02/2023 theo hình thức trực tuyến (Online) trên phạm vi cả nước. Kính mời các kế toán viên, kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại các công ty dịch vụ kế toán, các công ty kiểm toán độc lập, các doanh nghiệp và người quan tâm tham dự lớp học với thông tin như sau:  

trang 1 dang web ONLINE
 

Thư mời lop CNKT dot 02 -  trang 2 ONLINE
 

 

Để chuẩn bị các điều kiện phục vụ học viên được tốt. Đề nghị học viên đăng ký tham dự lớp và đóng phí tham dự trước ngày 23/11/2022

Chi tiết liên hệ:   Văn phòng Hồ Chí Minh (VICA.HCM)

                             Tòa nhà Vina Giày, Tầng 10, số 180-182 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM

                             Nguyễn Thị Kim Anh       Điện thoại: 035 5 333 720 – 028. 39 310 708

                                                                       Email: vpvica.hcm@gmail.com

                             Văn phòng Hà Nội (VICA.HN)

                             192 Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

                             Nguyễn Thị Minh Tâm       Điện thoại: 097 5700 716 – 024. 38 686721

                                                                         Email: quanlyhanhnghe@gmail.com

 

Ghi chú: Đề nghị học viên đăng ký học theo mẫu PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ 26.11.22 - ONLINE, gửi email đăng ký theo địa chỉ trên.