THƯ MỜI THAM DỰ LỚP CNKT NGÀY 26/02/2022- ONLINE - HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ THEO THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC

THƯ MỜI THAM DỰ LỚP CNKT NGÀY 26/02/2022- ONLINE - HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ THEO THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC

Thư mời lop CNKT dot 26-02 - Online trang 1
Thư mời lop CNKT dot 26-02- Online trang 2
 

Để chuẩn bị các điều kiện phục vụ học viên được tốt. Đề nghị học viên đăng ký tham dự lớp và đóng phí tham dự  trước ngày 24/02/2022.

Chi tiết liên hệ:   Văn phòng Hồ Chí Minh (VICA.HCM)

                             Tòa nhà Vina Giày, Tầng 10, số 180-182 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM

                             Nguyễn Thị Kim Anh       Điện thoại: 035 5 333 720 – 028. 39 310 708

                                                                       Email: vpvica.hcm@gmail.com

                             Văn phòng Hà Nội (VICA.HN)

                             192 Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

                             Nguyễn Thị Minh Tâm       Điện thoại: 097 5700 716 – 024. 38 686721

                                                                         Email: quanlyhanhnghe@gmail.com

Ghi chú: - Đề nghị học viên đăng ký học theo PHIẾU ĐĂNG KÝ 26.02.2022, gửi email đăng ký theo địa chỉ trên.

     - Ban tổ chức chỉ gửi Link tham dự, ID và Passcode cho các học viên đăng ký và đã đóng phí đầy đủ trước khi lớp học diễn ra.

    -  Đối với các kế toán viên hành nghề, đây là chương trình cập nhật kiến thức của năm 2022. Số giờ cập nhật kiến thức được tính:  8 giờ/1ngày (Chuyên đề Thuế).