KỶ NIỆM 10 NĂM THANH LẬP VICA (2012-2022) VÀO NGÀY 09-09-2022 TẠI NHA TRANG- KHÁNH HÒA