Giới thiệu hội viên

Chúc mừng 02 Hội viên Tổ chức và 01 hội viên cá nhân mới gia nhập VICA - Tháng 02/2023

Với mục đích quy tụ các cá nhân hành nghề kế toán và các cơ sở, doanh nghiệp DVKT hoạt động tại Việt Nam, cùng nhau đoàn kết phát triển kế toán, phát triển thị trường DVKT trong cả nước. Trong thời gian vừa qua, VICA đã nhận được  sự ủng hộ của nhiều Công ty DVKT cũng như kế toán viên hành nghề  gia nhập là Hội viên tổ chức, hội viên cá nhân góp phần phát triển nghề nghiệp kế toán tại Việt Nam. 

VICA xin trân trọng cảm ơn và thông báo danh sách các Công ty kế toán, kế toán viên hành nghề được chấp thuận gia nhập VICA  trong tháng 2-2023 như sau:

HỘI VIÊN TỔ CHỨC

- Công ty TNHH AIAC

- Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế VINASC

HỘI VIÊN CÁ NHÂN CHÍNH THỨC: Bà Phùng Thị Hảo

DS-HOIVIEN-VICA-CAP NHAT NGAY 22-02-2023