Lớp CNKT ngày 01 và 02/07/2022: Sự khác nhau giữa kế toán và thuế, VAS và IAS, IFRS; Chính sách thuế giao dịch liên kết

Lớp CNKT ngày 01 và 02/07/2022: Sự khác nhau giữa kế toán và thuế, VAS và IAS, IFRS; Chính sách thuế giao dịch liên kết

Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) là tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp về kế toán được Bộ Tài chính giao nhiệm vụ và cho phép tổ chức các khóa cập nhật kiến thức về chính sách, về nghiệp vụ và giải đáp vướng mắc về chính sách Tài chính, chính sách Thuế, Kế toán, Kiểm toán…..cho các kế toán viên đăng ký hành nghề và kế toán các doanh nghiệp, các đơn vị.

Theo kế hoạch, ngày 01 và 02/07/2022, Chi hội tổ chức LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC đợt 11/2022 theo hình thức trực tuyến (Online) trong phạm vi cả nước, với thông tin chi tiết như sau:  

Thư mời lop CNKT dot 11 - Online trang 1
Thư mời lop CNKT dot 11 - Online trang 2
 

Để chuẩn bị các điều kiện phục vụ học viên được tốt. Đề nghị học viên đăng ký tham dự lớp và đóng phí tham dự trước ngày 26/06/2022

Chi tiết liên hệ:   Văn phòng Hồ Chí Minh (VICA.HCM)

                             Tòa nhà Vina Giày, Tầng 10, số 180-182 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM

                             Nguyễn Thị Kim Anh       Điện thoại: 035 5 333 720 – 028. 39 310 708

                                                                       Email: vpvica.hcm@gmail.com

                             Văn phòng Hà Nội (VICA.HN)

                             192 Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

                             Nguyễn Thị Minh Tâm       Điện thoại: 097 5700 716 – 024. 38 686721

                                                                         Email: quanlyhanhnghe@gmail.com

Ghi chú: - Đề nghị học viên đăng ký học theo Phiếu đăng ký CNKT 01,02.07 HOẶC NHẤP VÀO LINK https://forms.gle/mmrxDjM8pdtzJuwDA mẫu gửi kèm thông báo này, gửi email đăng ký theo địa chỉ trên.

     - Ban tổ chức chỉ gửi Link tham dự, ID và Passcode cho các học viên đăng ký và đã đóng phí đầy đủ trước khi lớp học diễn ra.

    -  Đối với các kế toán viên hành nghề, đây là chương trình cập nhật kiến thức của năm 2022 (Đợt 11). Số giờ cập nhật kiến thức được tính:  8 giờ/1ngày (Chuyên đề Kế toán và Thuế).