Lớp CNKT ngày 15/07/2023 (đợt 10/2023): CM KẾ TOÁN QUỐC TẾ IAS 01 – TRÌNH BÀY BCTC VÀ IFRS 15 – DOANH THU TỪ HỢP ĐỒNG

Lớp CNKT ngày 15/07/2023 (đợt 10/2023): CM KẾ TOÁN QUỐC TẾ IAS 01 – TRÌNH BÀY BCTC VÀ IFRS 15 – DOANH THU TỪ HỢP ĐỒNG

Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) là tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp về kế toán được Bộ Tài chính giao nhiệm vụ và cho phép tổ chức các khóa cập nhật kiến thức các chính sách mới về lĩnh vực Pháp luật kinh tế, Luật DN, Tài chính, Thuế, Kế toán, Kiểm toán….., và giải đáp vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định về Luật, chính sách mới nói trên cho các kế toán viên, kiểm toán viên đăng ký hành nghề và kế toán các doanh nghiệp, các đơn vị trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam.

Theo kế hoạch, ngày 15/07/2023, Chi hội tổ chức LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC đợt 9/2023 theo hình thức trực tuyến (online) trong phạm vi cả nước, với thông tin chi tiết như sau:  

Thu moi CNKT dot 10-2023 ngay 15 tháng 07 - Online
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ 15.07.23

anh dang tin 1-1
anh dang tin 2-1