Nghiên cứu và chuyên môn

Giới thiệu Nghị định 103/2021/NĐ-CP

Giới thiệu Nghị định 103/2021/NĐ-CP

Ngày 26/11/2021, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị định 103/2021/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.