THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TỔNG ÔN THI CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN VIÊN NĂM 2023 - ONLINE

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TỔNG ÔN THI CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN VIÊN NĂM 2023 - ONLINE

Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) một tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp của những kế toán viên hành nghề trực thuộc Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA). Là đơn vị có kinh nghiệm, uy tín và trách nhiệm với học viên tham gia ôn thi hàng năm từ khâu ôn tập, thu hồ sơ dự thi, giải đáp và tư vấn cho học viên những vướng mắc liên quan đến kỳ thi lấy chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên.

Theo TB số 103/TB-HĐTKTVKTV2023 ngày 10/10/2023 của Hội đồng thi kiểm toán viên, kế toán viên 2023 dự kiến tổ chức kỳ thi trong khoảng thời gian từ ngày 15/12 đến 31/12/2023 (Thời gian nhận hồ sơ thì từ 22/10 đến 03/11/2023). Để chuẩn bị kỳ thi sắp tới, VICA sẽ tổ chức khóa TỔNG Ôn 4 môn thi của kỳ thi kế toán viên, kiểm toán viên năm 2023 tại TP Hà Nội và TP HCM theo hình thức trực tuyến (Online) nhằm giúp học viên hệ thống lại kiến thức từ cơ bản đến nâng cao (hướng dẫn trả lời lý thuyết, bài tập) trong nội dung ôn thi để học viên tự tin làm bài thi tránh những sai sót mất điểm đáng tiếc... Thông tin khóa TỔNG ÔN như sau:

ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP TỔNG ÔN THEO LINK SAU HOẶC QUÉT QR TRONG ẢNH: https://forms.gle/fJzWM6omxqcch2Yz6

Thu moi TONG ON thi 2023 - Online trang 2