Thư mời CNKT đợt 3/2021 "Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư 2020; cập nhật văn bản thuế NĐ mới về chuyển giá..." và "Chuẩn

Thư mời CNKT đợt 3/2021 "Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư 2020; cập nhật văn bản thuế NĐ mới về chuyển giá..." và "Chuẩn

Với mục tiêu: “TRANG BỊ KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI LÀM NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN TẠI VIỆT NAM VÀ CUNG CẤP CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG CHO DOANH NGHIỆP”, Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam tổ chức khóa đào tạo “CẬP NHẬT LUẬT DOANH NGHIỆP, LUẬT ĐẦU TƯ, CÁC VĂN BẢN THUẾ MỚI ” VÀ “CHUẨN MỰC BCTC QUỐC TẾ IFRS” vào ngày 27, 28/11/2020 (2 ngày) tại Tp. Hồ Chí Minh
 1. THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA KHÓA CẬP NHẬT:
 1. Chuyên đề 1:

“Những điểm mới của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư 2020”

 • Thời gian:  Buổi sáng - Ngày 27/11/2020 (Thứ 6), bắt đầu từ 8 giờ 00.
 • Giảng viên: TS. Lê Văn Hưng – Giảng viên cao cấp

                       Khoa Luật – Đại học kinh tế TP.HCM.

 1. Chuyên đề 2:

“Cập nhật các vấn đề thuế trong bối cảnh bình thường mới như: Những điểm quan trọng trong Nghị định mới về Chuyển giá; các điểm quan trọng của 03 Nghị định mới về thuế; Một số lưu ý về ảnh hưởng của Covid-19 đến quyết toán thuế…

 • Thời gian:  Buổi chiều Ngày 27/11/2020 (thứ 6), bắt đầu 13h30.
 • Giảng viên:   TS. Lê Khánh Lâm, CPA Australia – Partner /Head of Tax and Consulting

                       Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM

 1. Chuyên đề 3:

 “Khái quát về cấu trúc báo cáo tài chính theo IFRS”, “IFRS 16 hợp đồng thuê” và “Cách thức chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS (kèm ví dụ minh họa)

 • Thời gian:  Ngày 28/11/2020 (Thứ 7), bắt đầu từ 8h00.
 • Giảng viên: B. Võ Ngọc Thúy An, FCCA, CPA Vietnam – Country Leader

                     TMF Vietnam Company Limited 

 1. ĐỊA ĐIỂM HỌC:

Phòng 001, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 3, Số 39 Trần Quốc Thảo, Quận 3, Tp.HCM.

 1. NỘI DUNG CỦA KHÓA CẬP NHẬT
 1. Cung cấp các điểm mới,  các kiến thức cần thiết về Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo hình thức PPP 2020.
 2. Tổng quan về môi trường thuế sau Covid-19, Trao đổi, chia sẻ kinh ngiệm xử lý các tình huống thực tế …
 3. Giúp cho học viên hiểu rõ các quy định mới về Nghị định Chuyển giá, Một số lưu ý về ảnh hưởng của Covid-19 đến quyết toán thuế; Các lưu ý về vấn đề tuân thủ cho việc Công tác toán thuế cuối năm;
 4. Giúp cho học viên hiểu rõ các nội dung khác biệt giữa VAS và IFRS, tổng quan về chuyển đổi BCTC từ VAS sang IFRS, Cách thức chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS (kèm ví dụ minh họa), các nội dung về chuẩn mực chuẩn mực kế toán IAS 16, hạn chế các sai sót và rủi ro khi áp dụng IFRS.
 1. Đối tượng tham gia khóa học:
 • Kế toán viên đăng ký hành nghề; Nhân viên kế toán tại các Công ty DVKT;
 • Kiểm toán viên đăng ký hành nghề; Nhân viên các công ty kiểm toán
 • Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, trưởng ban kiểm soát, Trưởng phó phòng TCKT;
 • Kế toán viên, thành viên ban kiểm soát và những đối tượng khác có quan tâm.
 1. Quyền lợi của người học:
 • Học viên được cung cấp: Bài giảng, nước uống và teabreak, ăn cơm trưa văn phòng.
 • Được tư vấn và  trao đổi trực tiếp với giảng viên về những vướng mắc.
 1. Kinh phí lớp học (bao gồm tiệc trà giữa giờ, tài liệu, hội trường, diễn giả...) như sau:
 • Mức phí cho KTV và người quan tâm khác   :  1.000.000 đồng/ 1 ngày/1 người.
 • Hội viên VICA (giảm 25%)                           :     750.000 đồng/1 ngày/ người
 • Nhân viên chính thức của công ty dịch vụ kế toán là hội viên VICA không phải kế toán viên hành nghề (giảm 70%)         :     300.000 đồng/1 ngày/người
 • DN bên ngoài không phải KTV hành nghề đăng ký từ 3 người trở lên (giảm 10%)

Các học viên có thể nộp tiền mặt tại VP Hội hoặc tại lớp học khi làm thủ tục ghi danh tham dự hoặc chuyển khoản về Tài khoản: Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam

TK 1300201228538 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Thăng Long.

Để chuẩn bị các điều kiện phục vụ học viên được tốt. Đề nghị học viên đăng ký tham dự lớp  trước ngày 24/11/2020. Thời hạn đăng ký sẽ kết thúc sớm nếu như lớp học đã đủ số lượng

Đối với các kế toán viên hành nghề, đây là chương trình cập nhật kiến thức của năm 2021 (Đợt 3) . Số giờ cập nhật được tính:  8 giờ/1ngày.

Chi tiết liên hệ:   Văn phòng Hội Kế toán Hành nghề Việt Nam (VICA.HCM)

                             Tòa nhà Vina Giày, Tầng 10, số 180-182 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM

                              Nguyễn Thị Kim Anh       Điện thoại: 035 5 333 720 – 028. 39 310 708

                                                                        Email: vpvica.hcm@gmail.com

Ghi chú: Đề nghị học viên đăng ký học theo mẫu gửi kèm thông báo này, gửi email đăng ký theo địa chỉ trên.

Nơi nhận:

 

 

KT. CHỦ TỊCH

 • Như trên;

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH PHỤ TRÁCH VICA. HCM

 

 • Chủ tịch, Tổng thư ký (VAA);

 

 

(Đã ký)

 • BQLHN;

 

 

 

 • Lưu VT, QLHN, CHKTHNVN.

 

 

LÊ MINH TÀI

 

MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP CNKT NGÀY 27&28/11/2020