Thư mời CNKT đợt 6/2021 "Cập nhật thuế NĐ 125/2020/NĐ-CP, NĐ 126/2020/NĐ-CP và các vấn đề cần lưu ý khi Quyết toán thuế năm 2020" ngày 12/03/2021 tại VICA.HCM

Thư mời CNKT đợt 6/2021 "Cập nhật thuế NĐ 125/2020/NĐ-CP, NĐ 126/2020/NĐ-CP và các vấn đề cần lưu ý khi Quyết toán thuế năm 2020" ngày 12/03/2021 tại VICA.HCM

1. THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA KHÓA CẬP NHẬT:

Chuyên đề: “Cập nhật thuế NĐ 125/2020/NĐ-CP, NĐ 126/2020/NĐ-CP và các vấn đề cần lưu ý khi Quyết toán thuế năm 2020”- Chuyên đề thuế

Thời gian:  Một ngày, Ngày 12/03/2021 (Thứ 6), bắt đầu từ 8 giờ 00.

Giảng viên: Ông Nguyễn Văn Phụng Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế doanh nghiệp lớn – Tổng Cục Thuế, Bộ tài Chín

​2.  ĐỊA ĐIỂM HỌC: Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 3, Số 39 Trần Quốc Thảo, Quận 3, Tp.HCM.

3. NỘI DUNG CỦA KHÓA CẬP NHẬT

       a. Giúp cho học viên hiểu rõ các quy định pháp luật về thuế TNDN, thuế TNCN để có đầy đủ các kiến thức cần thiết giúp cho doanh nghiệp thực hiện đúng pháp luật về thuế, tiết kiệm chi phí tăng lợi ích kinh tế, tăng uy tín quản lý cho DN một cách hợp pháp;

       b. Cập nhật các văn bản pháp luật mới về thuế, NĐ 125/2020/NĐ-CP và NĐ 126/2020/NĐ-CP

       c. Hướng dẫn cách thức xử lý các tình huống vướng mắc trong thực tế thực hiện luật thuế TNDN, TNCN tại DN hạn chế tối đa các rủi ro khi thực hiện quyết toán thuế năm 2020;

       d. Hướng dẫn cách thức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu quyết toán toán thuế phù hợp với quy định, yêu cầu của cơ quan thuế.

       e. Trao đổi, chia sẻ kinh ngiệm xử lý các tình huống thực tế giữa các DN và kỹ năng xử lý tình huống khi được Thanh tra, kiểm tra.

4. Đối tượng tham gia khóa học:

         - Kế toán viên đăng ký hành nghề; Nhân viên kế toán tại các Công ty DVKT

         - Kiểm toán viên đăng ký hành nghề; Nhân viên các công ty kiểm toán

         - Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, trưởng ban kiểm soát, Trưởng phó phòng TCKT;

         - Kế toán viên, thành viên ban kiểm soát và những đối tượng khác có quan tâm.

5. Quyền lợi của người học:

  • Học viên được cung cấp: Bài giảng, nước uống và teabreak, ăn cơm trưa văn phòng.
  • Được tư vấn và  trao đổi trực tiếp với giảng viên về những vướng mắc.

6. Kinh phí lớp học (bao gồm tiệc trà giữa giờ, tài liệu, hội trường, diễn giả...) như sau:

            Mức phí cho KTV và người quan tâm khác        :  1.000.000 đồng/ 1 ngày/1 người.

            Hội viên VICA (giảm 25%)                                :     750.000 đồng/1 ngày/ 1 người

            Nhân viên chính thức của công ty dịch vụ kế toán là hội viên VICA không phải kế toán viên hành nghề (giảm 70%)                                                                      :     300.000 đồng/1 ngày/ 1 người

             DN bên ngoài không phải KTV hành nghề đăng ký từ 3 người trở lên (giảm 10%)

Các học viên có thể nộp tiền mặt tại VP Hội hoặc tại lớp học khi làm thủ tục ghi danh tham dự hoặc chuyển khoản về Tài khoản: Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam

TK 1300201228538 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Thăng Long.

Để chuẩn bị các điều kiện phục vụ học viên được tốt. Đề nghị học viên đăng ký tham dự lớp  trước ngày 09/03/2021. Thời hạn đăng ký sẽ kết thúc sớm nếu như lớp học đã đủ số lượng

Đối với các kế toán viên hành nghề, đây là chương trình cập nhật kiến thức của năm 2021 (Đợt 6) . Số giờ cập nhật được tính:  8 giờ/1ngày.

Chi tiết liên hệ:   Văn phòng Hội Kế toán Hành nghề Việt Nam (VICA.HCM)

                             Tòa nhà Vina Giày, Tầng 10, số 180-182 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM

                              Nguyễn Thị Kim Anh       Điện thoại: 035 5 333 720 – 028. 39 310 708

                                                                      Email: vpvica.hcm@gmail.com

Ghi chú: Đề nghị học viên đăng ký học theo mẫu gửi kèm thông báo này, gửi email đăng ký theo địa chỉ trên.

Nơi nhận:

 

KT. CHỦ TỊCH

  • Như trên;

 

PHÓ CHỦ TỊCH PHỤ TRÁCH VICA. HCM

  • Chủ tịch, Tổng thư ký (VAA);

 

(Đã ký)

  • BQLHN;

 

 

  • Lưu VT, QLHN, CHKTHNVN.

 

LÊ MINH TÀI

MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP NGÀY 12/03