Thư mời CNKT ngày 13,14/10/2023 (đợt 2/2024): PHÂN BỔ CHI PHÍ, TÍNH GIÁ THÀNH VÀ THUẾ NHÀ THẦU, THUẾ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Thư mời CNKT ngày 13,14/10/2023 (đợt 2/2024): PHÂN BỔ CHI PHÍ, TÍNH GIÁ THÀNH VÀ THUẾ NHÀ THẦU, THUẾ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) là tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp về kế toán được Bộ Tài chính giao nhiệm vụ và cho phép tổ chức các khóa cập nhật kiến thức hàng năm cho các kế toán viên đăng ký hành nghề, kiểm toán viên đăng ký hành nghề và kế toán các doanh nghiệp, các đơn vị.

Theo kế hoạch cập nhật kiến thức cho kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề năm 2024. Ngày 13,14/10/2023, Chi hội tổ chức LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC đợt 02/2024 theo hình thức trực tuyến (online) trong phạm vi cả nước, với thông tin chi tiết như sau:

Thu moi CNKT dot 2-2024 ngay 13 va 14 thang 10
Phiếu đăng ký CNKT NGÀY 13, 14.10.2023

anh dang tin trang 1 ngay 13-10-2023
 

anh dang tin trang 2 ngay 13-10-23