Thư mời hội thảo Online: Quản trị chi phí hiệu quả (Effective Cost Management) sáng ngày 12/09/2023

Thư mời hội thảo Online: Quản trị chi phí hiệu quả (Effective Cost Management) sáng ngày 12/09/2023

Quản trị chi phí đóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn tài nguyên, giúp duy trì tính cạnh tranh của doanh nghiệp bằng cách loại bỏ các chi phí không cần thiết. Đây là công việc đóng vai trò then chốt của kế toán, giúp ban lãnh đạo giám sát và điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho hội viên, Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) thuộc Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) phối hợp cùng Học Viện Smart Train đồng tổ chức buổi đào tạo kiến thức trực tuyến. Trân trọng kính mời các hội viên VICA, hội viên VAA, học viên Smart Train và các Anh/ Chị quan tâm tham dự với thông tin như sau:

1.     THÔNG TIN CHI TIẾT HỘI THẢO

Chủ đề: Quản trị Chi phí Hiệu quả (Effective Cost Management)

·    Thời gian: Sáng ngày 12/09/2023 (thứ 3), bắt đầu từ 8h30 – 11h30

·     Hình thức tham dự: Trực tuyến – miễn phí

2. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ KHÓA HỌC

- Kế toán viên, kiểm toán viên đăng ký hành nghề; Hội viên VICA, VAA, Nhân sự trong lĩnh vực Kế toán – Tài chính;

- Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát, Trưởng phó phòng Kế toán - Tài chính; Các chuyên viên tư vấn Kế toán quản trị, các chuyên viên tư vấn ERP; Ban lãnh đạo doanh nghiệp;

- Và những đối tượng khác có quan tâm;

Để chuẩn bị các điều kiện phục vụ học viên được tốt. Đề nghị các Anh/Chị đăng ký tham dự lớp trước 10h ngày 11/09/2023 (Ban tổ chức chỉ gửi Link tham dự, ID cho các Anh/Chị đăng ký)

ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẠI: https://forms.gle/weNQvGuSV3Y1T6739

anh HỘI THAO ngay 12-09-2