Thư mời lớp CNKT ngày 11,12/08/2023 (đợt 11/2023): CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC, IAS 16 VÀ PHÒNG CHỐNG RỦI RO VỀ THUẾ - ONLINE

Thư mời lớp CNKT ngày 11,12/08/2023 (đợt 11/2023): CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC, IAS 16 VÀ PHÒNG CHỐNG RỦI RO VỀ THUẾ - ONLINE

Để giúp cho kế toán viên hành nghề, kế toán các doanh nghiệp tránh các rủi ro trong quá trình thực hiện công việc kê khai thuế, Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) là tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp, tổ chức LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC đợt 11/2023 theo hình thức trực tuyến (online) trong phạm vi cả nước vào ngày 11 và 12/08/2023, với thông tin chi tiết như sau:  

Thu moi CNKT dot 11-2023 ngay 11 va 12 thang 08
Phiếu đăng ký CNKT NGÀY 11 12.08.2023

Thư mời lop CNKT dot 11 - Online trang 1-1
 

Thư mời lop CNKT dot 11- Online trang 2