Thư mời lớp CNKT ngày 15/12/2023 (đợt 4/2024): HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN VÀ THUẾ TNCN NĂM 2023 - ONLINE

Thư mời lớp CNKT ngày 15/12/2023 (đợt 4/2024): HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN VÀ THUẾ TNCN NĂM 2023 - ONLINE

Được phép của Bộ Tài chính về việc cập nhật tính giờ hàng năm cho kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề, ngày 15/12/2023 Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) tổ chức LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC đợt 04/2024 với chủ đề “Hướng dẫn Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân năm 2023; Các sai sót thường xảy ra khi quyết toán thuế”, theo hình thức trực tuyến (online) trong phạm vi cả nước, với thông tin chi tiết như sau:  

THU MOI CNKT 15.12.23 (dot 4)
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ 15.12.23

Thư mời lop CNKT dot 4-2024 - Online trang 1

Thư mời lop CNKT dot 4-2024- Online trang 2