THƯ MỜI “Nghị định 132/2020/ NĐ – CP và Hướng dẫn thực hành lập: Hồ sơ xác định giá chuyển nhượng và kê khai giao dịch liên kết” TẠI HÀ NỘI

THƯ MỜI “Nghị định 132/2020/ NĐ – CP và Hướng dẫn thực hành lập: Hồ sơ xác định giá chuyển nhượng và kê khai giao dịch liên kết” TẠI HÀ NỘI

1. Thời gian tổ chức: 01 ngày, từ 08h00 – 17h00 ngày 23/04/2021 (thứ 6)

2. Giảng viên: Nguyễn Thị Huyền Mỹ - Nhóm trưởng nhóm thanh tra chuyển giá-Vụ thanh tra kiểm tra thuế, Tổng Cục thuế.

 

3. Địa điểm: Phòng 302, tầng 3. Tòa nhà Trung tâm đào tạo CNTT, Sở thông tin và truyền thông Hà Nội, Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội. (Tòa nhà 12 tầng).

 

4. Kinh phí lớp học: (Teabreak, diễn giả, tài liệu, hội trường, ăn trưa....)

- 700.000đ/1 người đối với Hội viên VICA;

- 900.000đ/1 người với các đối tượng khác (giảm 10% khi đăng ký từ 3 người trở lên và nộp tiền trước ngày học)

- 450.000 đồng/1 người đối với nhân viên chính thức của công ty dịch vụ kế toán là hội viên VICA tham dự không tính giờ cập nhật kiến thức.

 

5. Quyền lợi của người học:

- Học viên được cung cấp: Tài liệu bài giảng, nước uống và ăn nhẹ giờ giải lao, ăn cơm trưa văn phòng.

- Trực tiếp nghe giảng viên trao đổi về các nội dung của NĐ 132/2020/NĐ – CP ban hành ngày 5/11/2020 của CP và hướng dẫn cụ thể lập hồ sơ kê khai thuế của các DN có giao dịch liên kết

- Được tư vấn và trao đổi trực tiếp với giảng viên về những vướng mắc.

- Kế toán viên, kiểm toán viên đăng ký hành nghề được tính 08 giờ cập nhật kiến thức/ 1 ngày học khi đăng ký hành nghề với Bộ Tài chính

 

6. Thanh toán học phí: Học viên có thể nộp tiền mặt tại Văn phòng Chi Hội hoặc nộp tại lớp học, hoặc chuyển khoản theo Tài khoản:

Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam 

TK 1300201228538

Tại NH Nông nghiệp và phát triển Nông thông VN, Chi nhánh Thăng Long.

 

Lưu ý: Để chuẩn bị các điều kiện phục vụ được tốt, đề nghị đơn vị/cá nhân đăng ký tham dự khóa học trước ngày 20/04/2021 theo mẫu đính kèm và gửi về địa chỉ email quanlyhanhnghe@gmail.com. Thông tin chi tiết xin liên hệ chị Nguyễn Thị Minh Tâm – ĐT 0975700716.

 

         

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VICA

  TM. BCH CHI HỘI

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

Đặng Văn Thanh

(Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam)

MẪU ĐĂNG KÝ NGÀY 23/04/2021 TẠI HÀ NỘI