Thư mời tham dự CNKT Online Đợt 2-2022: Chính sách thuế mới và giải đáp các vướng mắc về thuế vào ngày 23/10/201

Thư mời tham dự CNKT Online Đợt 2-2022: Chính sách thuế mới và giải đáp các vướng mắc về thuế vào ngày 23/10/201

Thư mời lop CNKT dot 2 - Online trang 1
Thư mời lop CNKT dot 2- Online trang 2
Đề nghị học viên đăng ký học theo PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP 23-10 , gửi email đăng ký theo địa chỉ sau:

Chi tiết liên hệ:   Văn phòng Hồ Chí Minh (VICA.HCM)

                             Tòa nhà Vina Giày, Tầng 10, số 180-182 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM

                             Nguyễn Thị Kim Anh       Điện thoại: 035 5 333 720

                                                                       Email: vpvica.hcm@gmail.com

                             Văn phòng Hà Nội (VICA.HN)

                             192 Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

                             Nguyễn Thị Minh Tâm       Điện thoại: 097 5700 716 – 024. 38 686721

                                                                         Email: quanlyhanhnghe@gmail.com