THƯ MỜI THAM DỰ LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC ONLINE CHO KẾ TOÁN VIÊN NƯỚC NGOÀI NGÀY 11 VÀ 12/06/2021

THƯ MỜI THAM DỰ LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC ONLINE CHO KẾ TOÁN VIÊN NƯỚC NGOÀI NGÀY 11 VÀ 12/06/2021

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA KHÓA CẬP NHẬT:

 1. Chuyên đề: “2021 Tax Update: Rising above Crisis” and “Tax & Transfer Pricing Issues for Business Moving to Vietnam” (Chuyên đề thuế)
 • Thời gian: Ngày Thứ Sáu, 11/06/2021, bắt đầu từ 8 giờ 30 AM.

                                  (Sáng từ 8h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00)

 • Diễn giả: TS.Lê Khánh Lâm – Phó Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán và Tư vấn thuế RSM. TS Lâm đã có 30 năm trong lĩnh vực tư vấn thuế, là hội viên của CPA Australia, VTCA, VACPA 
 1. Chuyên đề: “Final Rundown & Key Highlights for Tax Finalization” and “ Which opportunities to drive M&A Activities in Vietnam
 • Thời gian: Ngày Thứ bảy, 12/06/2021, bắt đầu từ 8 giờ 30 AM.
 • Diễn giả: TS. Lê Khánh Lâm – Phó Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán và Tư vấn thuế RSM.
 1.  Hình thức: Học Online (Ban tổ chức sẽ gửi hướng dẫn và đường Link vào phòng học cho các đơn vị đăng ký tham dự trước khi lớp diễn ra 1 ngày)

Học ptham dự lớp học như sau: 7.000.000 đ/khóa

Các học viên có thể nộp tiền mặt tại VP Hội hoặc tại lớp học khi làm thủ tục ghi danh tham dự hoặc chuyển khoản về Tài khoản

Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam

TK 1300201228538 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Thăng Long.

Để chuẩn bị các điều kiện phục vụ học viên được tốt. Đề nghị học viên đăng ký tham dự lớp học trước ngày 05/06/2021.

Đề nghị Công ty Dịch vụ Kế toán có kế toán viên nước ngoài cần sắp xếp, bố trí cho các kế toán viên hành nghề tham dự đầy đủ. Số giờ cập nhật được tính:  8giờ/1ngày

Chi tiết liên hệ:   Văn phòng Hội Kế toán Hành nghề Việt Nam (VICA.HCM)

                             Tòa nhà Vina Giày, Tầng 10, số 180-182 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM

                              Nguyễn Thị Kim Anh       Điện thoại: 035 5333720 – 08. 39310708

                                                                        Email: vpvica.hcm@gmail.com

 

 

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Chủ tịch, Tổng thư ký (VAA);
 • BQLHN;
 • Lưu VT, QLHN,      CHKTHNVN.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

                                                         (Đã ký)

LÊ MINH TÀI

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP CNKT ONLINE CHO KTV NN NGAY 11,12/06