Thư mời tham dự lớp cập nhật kiến thức Online Đợt 1-2022 vào ngày 24 và 25 tháng 09 năm 2021

Thư mời tham dự lớp cập nhật kiến thức Online Đợt 1-2022 vào ngày 24 và 25 tháng 09 năm 2021

Kính gửi: - Hội viên VICA

                - Các công ty dịch vụ kế toán, công ty kiểm toán, kế toán viên, kiểm toán viên đăng ký hành nghề
                 - Các doanh nghiệp và người quan tâm

Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam tổ chức LỚP CẬP NHẬT ONLINE Đợt 1/2022 trong 2 ngày 24 và 25/09/2021 tại TP. HCM và Hà Nội, với thông tin chi tiết như sau:  

Anh thu moi dot 1-2021 trang 1
Anh thu moi dot 2-2022 trang 2 chuan 24
Anh thu moi dot 2-2022 trang 3
Anh thu moi dot 2-2022 trang 4
 

Ghi chú: Đề nghị học viên đăng ký học theo Phiếu đăng ký 24 va 25 thang 09, Và gửi email đăng ký theo địa chỉ.

Chi tiết liên hệ:   Văn phòng Hồ Chí Minh (VICA.HCM)

                            Tòa nhà Vina Giày, Tầng 10, số 180-182 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM

                             Nguyễn Thị Kim Anh       Điện thoại: 035 5 333 720 – 028. 39 310 708

                                                                                   Email: vpvica.hcm@gmail.com

                                     Văn phòng Hà Nội (VICA.HN)

                                     192 Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

                             Nguyễn Thị Minh Tâm       Điện thoại: 097 5700 716 – 024. 38 686721

                                                                                     Email: quanlyhanhnghe@gmail.com