Thư mời lớp CNKT Online: Thuế giao dịch liên kết và Chuẩn mực kế toán quốc tế vào ngày 30 và 31/07/2021

Thư mời lớp CNKT Online: Thuế giao dịch liên kết và Chuẩn mực kế toán quốc tế vào ngày 30 và 31/07/2021


Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam tổ chức LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC ONLINE với 2 (hai) chuyên đề trong hai ngày 30 – 31/7/2021 tại TP. HCM và Hà Nội, như sau:

- Chuyên đề 1, ngày 30/7/2021: “Hướng dẫn lập hồ sơ kê khai và giải đáp các vướng mắc về thuế giao dịch liên kết”.

- Chuyên đề 2, ngày 31/7/2021: “Chuẩn mực kế toán Quốc tế: IFRS01- Lần đầu lập BCTC theo IFRS, IAS 1- Trình bày BCTC, IFRS 05- TS dài hạn nắm giữ để bán và IAS 16 – Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị

          1. THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA KHÓA CẬP NHẬT:

           Chuyên đề 1: “Hướng dẫn lập hồ sơ kê khai và giải đáp các vướng mắc về thuế giao dịch liên kết”

- Thời gian: Ngày 30/07/2021 (Thứ 6), Sáng từ 8h00 - 11h30, chiều từ 13h30 – 17h00

- Giảng viên: Bà Nguyễn Thị Huyền Mỹ - Phó ban Quản lý rủi ro, Tổng cục thuế, Bộ Tài chính.

Bà Nguyễn Thị Huyền Mỹ nguyên là Nhóm trưởng nhóm Thanh tra chuyển giá - Vụ thanh tra, kiểm tra Thuế - Tổng Cục Thuế

Chuyên đề 2: “Chuẩn mực kế toán Quốc tế: IFRS01- Lần đầu lập BCTC theo IFRS, IAS 1- Trình bày BCTC, IFRS 05- TS dài hạn nắm giữ để bán và IAS 16 – Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị

Thời gian:   Ngày 31/07/2021 (thứ 7), Sáng từ 8h00 - 11h30, chiều từ 13h30 – 17h00

Giảng viên: Ông Trịnh Đức VinhPhó cục trưởng Cục quản lý giám sát kế toán kiểm toán, Bộ Tài Chính

2. HÌNH THỨC HỌC: Lớp học Online qua phần mềm Zoom (Trước khi lớp học diễn ra, Ban tổ chức sẽ gửi hướng dẫn học, ID và link tham dự đến học viên theo email đã đăng ký)

3. NỘI DUNG CỦA KHÓA CẬP NHẬT

- Tóm tắt các chính sách thuế giao dịch liên kết hiện hành

- Hướng dẫn lập hồ sơ xác định giá, kê khai giao dịch liên kết và chi phí lãi vay trong DN có giao dịch liên kết theo Nghị định số 132/2020/NĐ -CP

- Trao đổi nội dung các chuẩn BCTC và Chuẩn mực kế toán quốc tế;

- So sánh với Chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành;

- Giải đáp các vướng mắc trong thực tế thực hiện công tác kế toán tại DN;

- Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xử lý các tình huống thực tế và giải đáp các vướng mắc của học viên.

4. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ KHÓA HỌC

- Kế toán viên, kiểm toán viên đăng ký hành nghề;

- Giám đốc Tài chính, KTT, trưởng ban kiểm soát, Trưởng phó phòng TCKT;

- Kế toán viên, thành viên ban kiểm soát, thành viên ban Kiểm toán nội bộ và những đối tượng khác có quan tâm.

5. KINH PHÍ LỚP HỌC

     - Hội viên VICA: 1.100.000đ/1 người/2 ngày; 600.000đ/1 người/ 1 ngày

     - KTV và người quan tâm khác: 1.500.000đ/1 người/2 ngày; 800.000đ/1người/1 ngày (Giảm 10% khi đăng ký từ 3 người trở lên).

- Nhân viên chính thức của công ty dịch vụ kế toán là hội viên VICA tham dự không tính giờ CNKT: 500.000đ/ 1 người/ 2 ngày; 300.000 đ/ 1 người/1 ngày

Học viên đăng ký tham dự vui lòng chuyển khoản về tài khoản:

          Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam 

          TK 1300201228538 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Thăng Long.

(Nội dung ghi rõ họ tên hoặc tên công ty - Lớp HN hoặc TP.HCM ngày 30,31/07).

Để chuẩn bị các điều kiện phục vụ học viên được tốt. Đề nghị học viên đăng ký tham dự lớp và đóng phí tham dự  trước ngày 27/07/2021 (Ban tổ chức chỉ gửi link tham dự, ID và duyệt vào lớp cho những học viên đăng ký và đã đóng phí đầy đủ).

Đối với các kế toán viên hành nghề, đây là chương trình cập nhật kiến thức của năm 2021 (Đợt 10). Số giờ cập nhật kiến thức được tính:  8 giờ/1ngày; 16 giờ/ 2 ngày (chuyên đề kế toán và thuế)

Chi tiết liên hệ:   Văn phòng Hồ Chí Minh (VICA.HCM)

                             Tòa nhà Vina Giày, Tầng 10, số 180-182 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM

                             Nguyễn Thị Kim Anh       Điện thoại: 035 5 333 720 – 028. 39 310 708

                                                                       Email: vpvica.hcm@gmail.com

                             Văn phòng Hà Nội (VICA.HN)

                             192 Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

                             Nguyễn Thị Minh Tâm       Điện thoại: 097 5700 716 – 024. 38 686721

                                                                         Email: quanlyhanhnghe@gmail.com

Ghi chú: Đề nghị học viên đăng ký học theo mẫu kèm theo và gửi cho ban tổ chức lớp

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Phó chủ tịch

- Lưu: VT, VICA

TM. BCH CHI HỘI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Văn Thanh

(Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam)

 

TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

phiếu đăng ký 30,31.07