Thư mời tham dự lớp CNKT Online Đợt Cuối trong năm 2021 và Miễn phí tham dự Ngày 14/08/2021

Thư mời tham dự lớp CNKT Online Đợt Cuối trong năm 2021 và Miễn phí tham dự Ngày 14/08/2021

        Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) phối hợp cùng tổ chức Đào tạo Smarttrain, công ty MISA đồng tổ chức LỚP CẬP NHẬT ONLINE đợt cuối của năm 2020 – 2021 vào ngày 14/08/2021 (1 ngày) tại Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội với các chủ đề như sau:

  1. THÔNG TIN CHI TIẾT KHÓA HỌC

Chuyên đề  1: “Tái cấu trúc doanh nghiệp và định giá doanh nghiệp”

  • Thời gian: Sáng Ngày 14/08/2021 (thứ 7), bắt đầu từ 8h00 - 11g30
  • Giảng viên: Bà Liên Công, MBA, FCCA – Phó tổng giám đốc một công ty đa ngành, Giảng viên CMA, ACCA tại Smart Train

Chuyên đề 2: “Thảo luận về quy trình kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

  • Thời gian: Chiều ngày 14/08/2021 (thứ 7), bắt đầu từ 13h30 – 15h00
  •  Chủ trì thảo luận: Bà Hà Thị Tường Vy, phó chủ tịch, tổng thư ký VICA

Chuyên đề 3: “Kế toán số - tháo gỡ khó khăn cho DN trong quá trình cung cấp dịch vụ

  • Thời gian: Chiều ngày 14/08/2021 (thứ 7), bắt đầu từ 15h30 – 17h00
  •  Chủ trì thảo luận: Bà Đinh Thị Thúy, Tổng giám đốc Công ty MISA

 

2. HÌNH THỨC HỌC: Lớp học Online qua phần mềm Zoom (Trước khi lớp học diễn ra, Ban tổ chức sẽ gửi hướng dẫn học, Link và ID đến các Anh/Chị theo email Anh/Chị đã đăng ký tham dự)

3. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ KHÓA HỌC

- Kế toán viên đăng ký hành nghề; Nhân viên kế toán tại các Công ty DVKT;

- Kiểm toán viên đăng ký hành nghề; Nhân viên các công ty kiểm toán;

- Giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng ban kiểm soát, Trưởng phó phòng TCKT;

- Kế toán viên, thành viên ban kiểm soát, thành viên ban Kiểm toán nội bộ và những đối tượng khác có quan tâm.

4. KINH PHÍ LỚP HỌC (MIỄN PHÍ)

Để chuẩn bị các điều kiện phục vụ học viên được tốt. Đề nghị học viên đăng ký tham dự lớp trước ngày 12/08/2021 (Ban tổ chức chỉ gửi Link tham dự, ID cho các học viên đăng ký)

Đối với các kế toán viên hành nghề, đây là chương trình cập nhật kiến thức của năm 2021 (Đợt 11 – Đợt cuối cùng tính giờ cho năm 2021). Số giờ cập nhật kiến thức được tính:  8 giờ/1ngày (Chuyên đề khác và đạo đức)

Chi tiết liên hệ:   Văn phòng Hồ Chí Minh (VICA.HCM)

                             Tòa nhà Vina Giày, Tầng 10, số 180-182 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM

                             Nguyễn Thị Kim Anh       Điện thoại: 035 5 333 720 – 028. 39 310 708

                                                                       Email: vpvica.hcm@gmail.com

                             Văn phòng Hà Nội (VICA.HN)

                             192 Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

                      Nguyễn Thị Minh Tâm       Điện thoại: 097 5700 716 – 024. 38 686721

                                                                         Email: quanlyhanhnghe@gmail.com

Ghi chú: Đề nghị học viên đăng ký học theo mẫu gửi kèm thông báo này, gửi email đăng ký theo địa chỉ trên.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Phó chủ tịch

- Lưu: VT, VICA

TM. BCH CHI HỘI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Văn Thanh

(Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam)

13g30  - 17g0

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ NGÀY 14 THÁNG 08 NĂM 2021