Thư mời tham dự sự kiện trực tuyến: Kết nối hợp tác Công ty kế toán, kiểm toán Việt Nam - Malaysia

Thư mời tham dự sự kiện trực tuyến: Kết nối hợp tác Công ty kế toán, kiểm toán Việt Nam - Malaysia

anh thư mời

anh chuong trinh 1
anh chuong trinh
Trân trọng kính mời các doanh nghiệp, cá nhân đăng ký tham dự Theo Phiếu đăng ký (tiếng anh) và 

gửi về cho Ban tổ chức chậm nhất ngày 5/11/2021 theo địa chỉ email:

- Phía Bắc: quanlyhanhnghe@gmail.com

- Phía Nam: vpvica.hcm@gmail.com