Tin cập Nhật đợt 2/2023 ngày 26/11/2022

Tin cập Nhật đợt 2/2023 ngày 26/11/2022

Ngày 26/11/2022, VICA đã tổ chức thành công kỳ cập nhật lần thứ 2 cho kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề tính giờ cập nhật đăng ký hành nghề năm 2023, với chủ đề: “Sự khác biệt giữa chính sách kế toán và chính sách thuế”.

Mặc dù các kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề là các nhà kế toán chuyên nghiệp và quy định không có nội dung mới nhưng vẫn có rất nhiều vấn đề mà các chính sách quy định còn chưa rõ ràng, còn có nội dung khó hiểu là tiền đề tạo nên một kỳ cập nhật sôi động với nhiều ý kiến tranh luận.

Thiết nghĩ rằng, các nhà soạn thảo chính sách cần bố trí thời gian có nhiều cuộc trao đổi như thế này để giúp cho các quy định phù hợp với thực tiễn hơn và cũng là cơ hội nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán cho nước nhà.

Trân trọng cảm ơn diễn giả đến từ Bộ Tài chính và các thành viên tham gia kỳ cập nhật.

Xin hẹn các Anh, Chị vào kỳ cập nhật tới vào ngày 17/12 với chủ đề hấp dẫn nhất hiện nay của các DN – Đó là các giải đáp các vướng mắc trong thực hiện hóa đơn do diễn giả đến từ Tổng cục thuế, Bộ Tài chính thực hiện.

Một số hình ảnh của buổi cập nhật:

anh 3-2
 

anh 2-4
 

Backdrop CNKT NGAY 26-11-2022
 

anh 4-3