Tin cập nhật tháng 7 và 8 -2022

Tin cập nhật tháng 7 và 8 -2022

Ngày 25 và 26 tháng 7 năm 2022, VICA đã tổ chức thành công cho kỳ cập nhật kiến thức cuối cùng của năm 2021 – 2022  phục vụ đăng ký hành nghề năm 2023 cho các kế toán viên hành nghề người nước ngoài đang đăng ký với Bộ Tài chính cung cấp dịch vụ kế toán tại Việt Nam.

Ngày 06 tháng 8 năm 2022, VICA đã tổ chức cập nhật kỳ 12 cho các kế toán viên hành nghề trong cả nước dưới hình thức onlie qua phần mềm zoom, với chủ đề: Các vi phạm về hóa đơn điện tử và thuế GTGT của các doanh nghiệp. Chủ đề hay, giảng viên tâm huyết và nhiều kinh nghiệm đã thu hút được khá đông lượng học viên, kể cả kế toán viên đang hành nghề qua công ty/ cơ sở kinh doanh dịch vụ kế toán và kế toán tại các doanh nghiệp.

Kỳ cập nhật này đã khép lại hoạt động cập nhật của 1 năm đầy biến động về covid trong cả nước để mở ra một chặng đường mới – chặng đường hoạt động năm 2022 – 2023.

Một số hình ảnh buổi cập nhật:

ANH NGAY 8-7 ANH 4
anh 3-1
anh 6
anh 4-2
anh 5-2