Tin đào tạo tháng 10 (lớp cập nhật kiến thức về thuế ngày 23-10-2021)

Tin đào tạo tháng 10 (lớp cập nhật kiến thức về thuế ngày 23-10-2021)

Để kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị và kế toán viên hành nghề, kế toán tại các doanh nghiệp nắm bắt các chính sách thuế của Nhà nước cũng như các kỹ năng áp dụng các chính sách thuế vào thực tế thực hiện kế toán thuế tại doanh nghiệp, đơn vị mình, ngày 23/10/2021, Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam đã tổ chức phổ biến các chính sách thuế mới dưới hình thức Onlie qua Zoom, gồm:

  • Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về Hóa đơn chứng từ: Hiệu lực từ ngày 01/7/2022,
  • Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP:
  • Nghị quyết số 406/NQ – UBTVQH15 về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid -19, và
  • Giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách thuế của DN

Dưới sự chủ trì của Ths Nguyễn Văn Phụng, vụ trưởng vụ Quản lý thuế DN lớn, Tổng cục thuế, Bộ Tài chính và gần 300 các thành viên tham gia trong cả nước đã làm cho buổi cập nhật sôi động như chính sức nóng của các chính sách của Nhà nước lan tỏa đến các DN.

Một số hình ảnh buổi cập nhật:

nh cập nhật 23.10.2021
anh cap nhat GV
 

anh cN 3