Tin họp BCH hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) vào ngày 01/11/2021

Tin họp BCH hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) vào ngày 01/11/2021

Sáng ngày 6/11/2021, Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) họp Ban chấp hành mở rộng kỳ 6 nhiệm kỳ VI dưới hình thức onlie qua phần mềm zoom với đầu cầu tại văn phòng VAA, 192 đường Giải phóng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Nội dung họp:
- Thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022 của VAA; Ngoài báo cáo chung, hội nghị cũng nghe 4 báo cáo cụ thể của các tổ chức thành viên của VAA. Ths Hà Thị Tường Vy – Phó chủ tịch, Tổng thư ký đại diện cho lãnh đạo VICA đã trình bày trước hội nghị kết quả hoạt động của VICA trong 11 tháng năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 mà trọng tâm là nâng cấp Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam lên thành Hội kế toán hành nghề Việt Nam.
- Kiện toàn nhân sự của VAA (Bầu bổ sung 01 ủy viên BCH, ủy viên thường vụ); Hội nghị rất phấn khởi đã được nghe ý kiến phát biểu thông báo và chỉ đạo của TS Vũ Đức Chính, Cục trưởng cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Bộ Tài chính về các hoạt động chính sách kế toán, kiểm toán của Bộ Tài chỉnh.

Một số hình ảnh cuộc họp

anh hop BCH VAA
hp bch vaa 6-11
Hop BCH VAA anh 2