Tin tức

Thư cảm ơn các công ty DVKT và cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống COVID qua lời kêu gọi của VICA

Thư cảm ơn các công ty DVKT và cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống COVID qua lời kêu gọi của VICA

Hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19" của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, trong thời gian qua văn phòng Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) đã phát động đến các doanh nghiệp dịch vụ kế toán, các kế toán viên hành nghề chung tay, góp sức cùng nhân dân cả nước, Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh Covid

THƯ KÊU GỌI ỦNG HỘ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19

THƯ KÊU GỌI ỦNG HỘ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy truyền thống “Đoàn kết, tương thân tương ái” của dân tộc, nhằm huy động nguồn lực góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, ban chấp hành Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) kêu gọi các Công ...