Tin tức

Tin họp BCH VAA

Tin họp BCH VAA

Ngày 9/3/2019, Tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp BCH VAA để thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI sẽ diễn ra vào ngày 26/5/2019 tại Hà Nội và hội thảo Quốc tế trước thềm Đại hội với Chủ đề: “Kế toán Việt Nam – Tương lại và triển vọng phát triển” diễn ra trước ngày Đại hội...

Chúc mừng các công ty DVKT là hội viên tổ chức của VICA sinh nhật lần thứ 10

Chúc mừng các công ty DVKT là hội viên tổ chức của VICA sinh nhật lần thứ 10

10 năm một chặng đường vui có, buồn có, thuận lợi có, khó khăn có nhưng đều có một điểm chung đó là các Công ty đã phát triển lớn mạnh, vững bền được xã hội và khách hàng công nhận, tin cậy. Các công ty đã trở thành những hội viên ưu tú được tặng giấy khen của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (V...