Tin tức

VCCA  thuộc VAA tổ chức kỳ sinh hoạt “KINH TẾ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM 2023 - GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI DN VÀ NHÀ ĐẦU TƯ"

VCCA thuộc VAA tổ chức kỳ sinh hoạt “KINH TẾ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM 2023 - GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI DN VÀ NHÀ ĐẦU TƯ"

Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc (VCCA) thuộc Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) tổ chức kỳ sinh hoạt lần thứ nhất – năm 2023 với chủ đề “KINH TẾ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM 2023 – GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ ĐẦU TƯ”