Tin tức

Tin lớp cập nhật ngày 17/12/2021: Quản lý thuế các doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Tin lớp cập nhật ngày 17/12/2021: Quản lý thuế các doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Với sứ mệnh hoạt động vì lợi ích của hội viên, ngày 17/12/2021, Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) đã tổ chức lớp cập nhật với chủ đề: “ Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết” nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, các kế toán viên hành nghề hiểu và thực hiện đúng chính sách thuế của nhà nước, gia tăng chất lượng dịch vụ cung cấp.