THƯ MỜI CNKT NGÀY 16/11/2023 (ĐỢT 3/2024): THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ VÀ CÁC QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN - ONLINE

THƯ MỜI CNKT NGÀY 16/11/2023 (ĐỢT 3/2024): THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ VÀ CÁC QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN - ONLINE

Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) là tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp về kế toán được Bộ Tài chính giao nhiệm vụ và cho phép tổ chức các khóa cập nhật kiến thức hàng năm cho các kế toán viên đăng ký hành nghề, kiểm toán viên đăng ký hành nghề và kế toán các doanh nghiệp, các đơn vị.

Theo kế hoạch cập nhật kiến thức cho kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề năm 2024. Ngày 16/11/2023, Chi hội tổ chức LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC đợt 03/2024 theo hình thức trực tuyến (online) trong phạm vi cả nước, với thông tin chi tiết như sau:  

Thu moi CNKT dot 03-2024 ngay 16-11-2023
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ 16.11.23

anh dang tin trang 1 ngay 16-11-2023


anh dang tin trang 2 ngay 16-11-23