Tổng số giờ CNKT năm 2021 tại VICA HÀ NỘI cập nhật đến THÁNG 3/2021

Tổng số giờ CNKT năm 2021 tại VICA HÀ NỘI cập nhật đến THÁNG 3/2021

Thực hiện kế hoạch cập nhật kiến thức cho kế toán viên hành nghề năm 2021, Theo sự ủy quyền của Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán- BTC. Chi Hội kế toán hành nghề Việt Nam đã tổ chức thành công 6 đợt cập nhât kiến thức trong năm 2021 tại TP.HCM cho các các đơn vị và cá nhân hành nghề dịch vụ kế toán TẠI HÀ NỘI

Dưới đây là danh sách các cá nhân, đơn vị tham gia lớp và tổng số giờ cập nhật kiến thức năm 2021 (cập nhật đến ngày 13/03/2021)

 

GIỜ CNKT NĂM 2021 TẠI HÀ NỘI