CV 1549/QĐ-BTC Về việc chấp thuận cho VAA được tổ chức cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề

BTC chấp thuận CNKT Kiểm toán_page-0001
 

Thuộc tính của văn bản 1590/QĐ-BTC
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1590/QĐ-BTC
Ngày ban hành 04/08/2022
Cập nhật 13/09/2022
Download văn bản 1590/QĐ-BTC
Tải xuống