THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC

THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 126/2020/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 126/2020/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Thong-tu-80-2021-tt-btc
 

Thuộc tính của văn bản Thông tư 80/2021/TT-BTC
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu Thông tư 80/2021/TT-BTC
Ngày ban hành 29/09/2021
Cập nhật 18/02/2022
Download văn bản Thông tư 80/2021/TT-BTC
Tải xuống