Ôn thi Kế toán viên hành nghề

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ÔN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN KỲ THI 2021 TẠI TP.HCM

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ÔN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN KỲ THI 2021 TẠI TP.HCM

Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) một tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp của những kế toán viên hành nghề trực thuộc Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA). Là đơn vị có kinh nghiệm, uy tín và trách nhiệm với học viên tham gia ôn thi hàng năm từ khâu ôn tập, thu hồ sơ dự thi, xem điểm, nh...

THƯ MỜI THAM GIA KHÓA ÔN THI KỲ THI LẤY CHỨNG CHỈ  KẾ TOÁN VIÊN NĂM 2021 TẠI HÀ NỘI

THƯ MỜI THAM GIA KHÓA ÔN THI KỲ THI LẤY CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN VIÊN NĂM 2021 TẠI HÀ NỘI

Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) một tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp của những kế toán viên hành nghề thuộc Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) tổ chức lớp hướng dẫn ôn thi lấy chứng chỉ Kế toán viên và Kiểm toán viên năm 2021 tại TP Hà Nội như sau:

THƯ MỜI THAM GIA KHÓA TỔNG ÔN  KỲ THI LẤY CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN VIÊN NĂM 2020 (KỲ THI ĐÃ BỊ HOÃN DO DỊCH COVID-19)

THƯ MỜI THAM GIA KHÓA TỔNG ÔN KỲ THI LẤY CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN VIÊN NĂM 2020 (KỲ THI ĐÃ BỊ HOÃN DO DỊCH COVID-19)

Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) một tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp của những kế toán viên hành nghề trực thuộc Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA). Là đơn vị có kinh nghiệm, uy tín và trách nhiệm với học viên tham gia ôn thi hàng năm từ khâu ôn tập, thu hồ sơ dự thi, giải đáp, tư...

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA TỔNG ÔN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN KỲ THI 2020

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA TỔNG ÔN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN KỲ THI 2020

Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) một tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp của những kế toán viên hành nghề trực thuộc Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA). Là đơn vị có kinh nghiệm, uy tín và trách nhiệm với học viên tham gia ôn thi hàng năm từ khâu ôn tập, thu hồ sơ dự thi, xem điểm, nh...