THƯ MỜI THAM DỰ LỚP CẬP NHẬT ONLINE TÍNH GIỜ CNKT với chủ đề “Trao đổi nội dung Chuẩn mực kế toán quốc tế số 02 – Hàng tồn kho và Thông tư 09/2021/TT – BTC, Hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán” vào ngày 29/05/2021

THƯ MỜI THAM DỰ LỚP CẬP NHẬT ONLINE TÍNH GIỜ CNKT với chủ đề “Trao đổi nội dung Chuẩn mực kế toán quốc tế số 02 – Hàng tồn kho và Thông tư 09/2021/TT – BTC, Hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán” vào ngày 29/05/2021

1. THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA KHÓA CẬP NHẬT:

          Chuyên đề:

          - Sáng ngày 29/5/2021 từ 8g00 – 11g30: Chuẩn mực Kế toán Quốc tế số 02 – Hàng tồn kho”

          - Chiều ngày 29/05/2021 từ 13g30 – 17g00: Phổ biến Thông tư 09/2021/TT – BTC ngày 25/01/2021của Bộ Tài chính về Hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

Giảng viên: Bà Phạm Thị Loan Trưởng phòng quản lý giám sát doanh nghiệp, Cục quản lý giám sát kế toán và kiểm toán, Bộ Tài Chính.

2. HÌNH THỨC HỌC: Lớp học Online qua phần mềm Zoom (Trước khi lớp học diễn ra, Ban tổ chức sẽ gửi hướng dẫn học, ID và Password đến các Anh/Chị theo email Anh/Chị đã đăng ký tham dự)

3. NỘI DUNG CỦA KHÓA CẬP NHẬT

              - Giúp học viên nắm rõ các Nội dung chính của Chuẩn mực kế toán quốc tế số 02 – Hàng tồn kho và so sánh với các quy định kế toán doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam

              - Giúp các KTV hiểu rõ Nội dung Thông tư số 09/2021/TT –BTC ngày 15/01/2021 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

4. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ KHÓA HỌC

- Kế toán viên đăng ký hành nghề; Nhân viên kế toán tại các Công ty DVKT;

- Kiểm toán viên đăng ký hành nghề; Nhân viên các công ty kiểm toán

- GĐ Tài chính, Kế toán trưởng, trưởng ban kiểm soát, Trưởng phó phòng TCKT;

- Kế toán viên, thành viên ban kiểm soát và những đối tượng khác có quan tâm

5. KINH PHÍ LỚP HỌC

     - Hội viên VICA:  Học 1 buổi 400.000 đồng/người, học cả ngày 600.000đ/1 người

     - KTV và người quan tâm khác: Học 1 buổi 500.000 đồng/1 người, học cả ngày 800.000đ/1 người (Giảm 10% khi đăng ký từ 3 người trở lên)

- Nhân viên chính thức của công ty dịch vụ kế toán là hội viên VICA tham dự không tính giờ CNKT: Học 1 buổi 200.000 đồng/người, học cả ngày 300.000đ/ người

         

Học viên có thể nộp tiền mặt tại VP Hội khi làm thủ tục ghi danh tham dự hoặc chuyển khoản về Tài khoản: (Nội dung chuyển khoản Ghi rõ họ tên hoặc tên công ty - Lớp HN hoặc TP.HCM)

Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam

TK 1300201228538 - Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Thăng Long.

Để chuẩn bị các điều kiện phục vụ học viên được tốt. Đề nghị học viên đăng ký tham dự lớp và Đóng phí tham dự  trước ngày 26/05/2021 (Ban tổ chức chỉ gửi Link tham dự, ID và Pass cho các học viên đăng ký và đóng phí trước 26/05/2021). Thời hạn đăng ký sẽ kết thúc sớm nếu như lớp học đã đủ số lượng

Đối với các kế toán viên hành nghề, đây là chương trình cập nhật kiến thức của năm 2021 (Đợt 8). Số giờ cập nhật kiến thức được tính:  8 giờ/1ngày.

Chi tiết liên hệ:   Văn phòng Hồ Chí Minh (VICA.HCM)

                             Tòa nhà Vina Giày, Tầng 10, số 180-182 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM

                             Nguyễn Thị Kim Anh       Điện thoại: 035 5 333 720 – 028. 39 310 708

                                                                       Email: vpvica.hcm@gmail.com

                             Văn phòng Hà Nội (VICA.HN)

                             192 Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

                             Nguyễn Thị Minh Tâm       Điện thoại: 097 5700 716 – 024. 38 686721

                                                                         Email: quanlyhanhnghe@gmail.com

 

Ghi chú: Đề nghị học viên đăng ký học theo mẫu gửi kèm thông báo này, gửi email đăng ký theo địa chỉ trên.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Phó chủ tịch

- Lưu: VT, VICA

TM. BCH CHI HỘI

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Thanh

(Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam)

MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP CNKT ONLINE NGÀY 29/05